Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
259
Tuần này:
355
Tháng này:
2179
Tất cả:
36840

Hà Trung - Thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành cấp huyện kiểm tra Công tác Đoàn - Đội - Hội đầu năm học 2018-2019

Đăng lúc: 17:27:38 08/10/2018 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 2019; Chương trình phối hợp Liên ngành giữa Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Giáo dục & Đào tạo và Hội CTĐ huyện năm học 20186 2019. Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội CTĐ huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại 20 Liên đội TH, THCS trên địa bàn toàn huyện.

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019; Chương trình phối hợp Liên ngành giữa Ban Thường vụ Huyện đoàn,  Phòng Giáo dục & Đào tạo và Hội CTĐ huyện năm học 20186 – 2019. Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội CTĐ huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại 20 Liên đội TH, THCS trên địa bàn toàn huyện.

Nội dung kiểm tra tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019, công tác quản lý, thu chi, sử dụng quĩ Đoàn – Đội – Hội năm học 2017-2018 theo hướng dẫn của Liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2017-2019; kiểm tra hồ sơ sổ sách Đoàn - Đội – Hội đầu năm học; kiểm tra việc đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn – Đội – Hội theo quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra việc thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và chương trình rèn luyện đội viên.

(Chi đội 8A – Liên đội trường THCS Hà Ninh thực hiện một số nội dungNghi thức đội theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra Liên ngành)

 

Qua đợt kiểm tra, về cơ bản, các đơn vị đã triển khai tốt việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác đầu năm học; nội dung các hoạt động bám sát dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện. Nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện chính sách đối với GVTPT Đội có trường còn bố trí quá số tiết dạy ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu hoạt động Đội của Đội ngũ Giáo viên Tổng phụ trách Đội.

(Chi đội 8A – Liên đội trường THCS Hà Ninh thực hiện một số nội dungNghi thức đội theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra Liên ngành)

 

Kết luận tại các buổi kiểm tra, các đồng chí trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai công tác Đội từ đầu năm học của các Liên đội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được quan tâm; đồng thời đề xuất những kiến nghị đối với Cấp uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các Liên đội hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới; tiếp tục định hướng một số nội dung, giải pháp giúp các đơn vị triển khai tốt hơn các hoạt động công tác Đội trong thời gian tới. Đó là: Đẩy mạnh việc triển khai các nội dung trong chương trình công tác Đội năm học 2018 – 2019; chú trọng vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động; làm tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Hội đồng Đội xã và các Liên đội TH, THCS… Bên cạnh đó, các đồng chí giáo viên Tổng phụ trách Đội các đơn vị cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng dẫn và bồi dưỡng thí sinh tham gia tốt các kỳ thi, Hội thi, các phong trào mà Hội đồng đội hoăc Liên ngành cấp huyện tổ chức; cũng như trau dồi, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đội để tham mưu thực hiện tốt công tác Đội trong nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, đội viên, thiếu niên nhi đồng./.