Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
375
Tuần này:
518
Tháng này:
4214
Tất cả:
218166

Huyện đoàn Hà Trung: Tuyên truyền về xây dựng gia đình trẻ no ấm, hạnh phúc và văn minh

Đăng lúc: 08:00:00 02/10/2020 (GMT+7)

            Từ ngày 10/8 đến 10/9/2020 BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn  tuyên truyền về xây dựng gia đình trẻ no ấm, hạnh phúc và văn minh. Hiện tại đã thực hiện tại đơn vị Hà Bình, Hà Tân và Lĩnh Toại

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền việc kế thừa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới,tiến bộ, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đồng thời vận động cán bộ, ĐVTN xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần tích cực xây dựng cộng đồng hạnh phúc; Là một trong những nội dung quan trọng được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống. Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Xác định được vai trò và tầm quan trọng của chủ đề này, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hà Trung đã coi đây là một tiêu chí quan trọng trong nội dung tuyên truyền của công tác tuyên giáo trong năm 2020 và chỉ đạo 100% các đơn vị Đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt trong hoạt động Đoàn, Hội.

Tại buổi tuyên truyền, các bạn ĐVTN đã được nghe những chia sẻ rất bổ ích và ý nghĩa của các báo cáo viên, cán bộ làm công tác gia đình về ý nghĩa của gia đình và làm thế nào để xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Một số hình ảnh

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giày

 

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Hình ảnh có thể có: Nguyễn Hiệp, đang ngồi, bàn và trong nhà