Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
316731

Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Nâng chất chính trị trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên

Đăng lúc: 23:53:44 24/11/2023 (GMT+7)

Được triển khai từ năm 2022, mô hình Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ trên địa bàn huyện đã và đang khẳng định rõ hiệu quả trong thực tiễn. Không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mô hình này còn góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

z4912687620737_b9564d1feb7fb362d44fc856dfc0d59b.jpg

Chị Nguyễn Thị Hằng, thành viên CLB Lý luận trẻ huyện, cho biết CLB là mô hình tập hợp các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới; nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học. Từ đó, CLB góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay; đồng thời tạo diễn đàn, sân chơi giúp đoàn viên thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay, đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một các thấu đáo, cặn kẽ; góp phần phòng chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả.

Hình thức sinh hoạt của CLB phong phú từ tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, hội thảo đến nghe báo cáo chuyên đề của các chuyên gia trên các lĩnh vực, giao lưu với các nhân chứng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về các vấn đề lý luận. Ngoài ra, các thành viên CLB còn tham gia lực lượng nòng cốt phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng internet; phát huy vai trò của các thành viên thông qua việc phát động viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại với các diễn đàn của giới trẻ để thể hiện quan điểm cá nhân một cách đúng đắn về các sự kiện tác động đến tình hình chính trị, đất nước hoặc thanh niên.

Các thành viên trong CLB là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu về lý luận, chính trị; khuyến khích đội ngũ đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, giảng viên trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tham gia sinh hoạt CLB. Ngoài ra, tùy điều kiện, CLB có thể mời các cán bộ cách mạng lão thành, cựu chiến binh, cựu cán bộ Đoàn, các ủy viên cấp ủy Đảng, các chuyên gia về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia với vai trò hội viên danh dự, kịp thời tư vấn, hỗ trợ, báo cáo các chuyên đề.