Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
316731

KẾ HOẠCH Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2020) Chủ đề: Tuổi trẻ Hà Trung sắt son niềm tin với Đảng

Đăng lúc: 00:00:00 23/10/2019 (GMT+7)

TỈNH ĐOÀN THANH HÓA

BCH ĐOÀN HUYỆN THANH HÓA

***

Số:  - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Trung, ngày27tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm

 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Chủ đề: “ Tuổi trẻ Hà Trung sắt son niềm tin với Đảng”

-----------------

 

          Thực hiện Kế hoạch số 132  - KH/TĐTN-BTG, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụTỉnh đoàn Thanh Hóa về việc Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 nămNgày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) Chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Trung sắt son niềm tin với Đảng”, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua.

- Khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; trong việc tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

- Các hoạt động cần đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; có tác dụng giáo dục sâu sắc; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, nghành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động cấp huyện

-             Tổ chức Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020. Thời gian tổ chức tháng 3/2020.

-      Tổ chức liên hoan ca khúc cách mạng với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”. Thời gian tổ chức tháng 8/2020.

- Tổ chức  đợt hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa sắt son niềm tin với Đảng” từ 02/9/2019 đến 3/02/2019.

- Ban hành hướng dẫn tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian ban hành tháng 10 năm 2019.

-      Ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian ban hành tháng 10 năm 2019.

-      Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như Video clip, infograpphic, Chailer…tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội (Facebook, zalo, Webisite) của Đoàn, Hội, Đội và của đoàn viên, thanh thiếu niên về quá trình ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

-      Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục như: “Tuổi trẻ Hà Trung sắt son niềm tin với Đảng”; “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”…nhằm tuyên truyền sâu rộng về quá trình 90 năm ra đời và phát triển của Đảng, những thành tựu to lớn của đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường tuyến tin bài giới thiệu những điển hình tiên tiến, những tấm gương đảng viên trẻ ưu tú trên các lĩnh vực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội. 

-      Thường xuyên tuyên truyền thông tin tốt, thông tin chính thống; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

3. Các hoạt động cấp cơ sở (Đoàn xã, thị trấn; Đoàn trường; Chi đoàn TT)

-      Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Trung sắt son niềm tin với Đảng” từ tháng 11/2019 đến 03/02/2020 với các nội dung như: ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, giới thiệu những bậc tiền bối cách mạng trung kiên của Đảng; tổ chức hoặc phối hợp gặp mặt, giao lưu với các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực qua các thời kỳ.

-      Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”.

-      Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và niềm tin son sắt với Đảng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các hình thức như: hành trình đến với các địa chỉ đỏ - địa danh lịch sử cách mạng, đến thăm các chi bộ, đảng bộ đầu tiên được thành lập, kết hợp với nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên tại các địa phương. Khuyến khích các hoạt động sáng tạo, nhất là việc giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, qua internet và mạng xã hội.

-      Tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” từ cấp cơ sở đến cấp huyện.

-      Tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, nâng cao chất lượng các lớp cảm tình Đoàn; tổ chức kết nạp Đoàn cho thanh niên gắn với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, các địa danh tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng của Đảng, các Anh hùng liệt sĩ của dân tộc. Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp vào dịp 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

-      Rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, chủ động tham mưu tốt công tác chuẩn bị nguồn cán bộ đoàn chủ chốt, nguồn cán bộ trẻ để giới thiệu cho cấp ủy đảng và hệ thống chính trị.

-      Phát động đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội đảng cùng cấp tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

-      Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, phát thanh truyền hình địa phương, trên Website, Facebook Huyện đoàn về lịch sử 90 năm truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, truyền thống của đảng bộ, chi bộ đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị về lịch sử 90 năm truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, truyền thống của đảng bộ, chi bộ đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Huyện đoàn

Xây dựng Kế hoạch báo cáo Thường trực Huyện ủy, phối hợp với UBND huyện hỗ trợ kinh phí tổ chức đợt hoạt động.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công đợt hoạt động“Tuổi trẻ Hà Trung sắt son niềm tin với Đảng”.

2. Cấp cơ sở

- Xây dựng cụ thể hóa các nội dung,tổ chức triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị; các đơn vị gửi Kế hoạch về Huyện đoàn trước ngày 20/10/2019.

 - Tổ chức tốt các hoạt động ở địa phương và tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức.

Đợt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng của tuổi trẻ cả nước, Ban Thường vụ Huyện đoàn yêu cầu cácđơn vịchủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- TT HU, TT Tỉnh đoàn (b/c);

- Ban TG, Ban DV HU (b/c);

- Cơ sở Đoàn (T/hiện);

- Lưu VPHĐ.

TM.BTVHUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

Vũ Thị Minh Tâm