Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
316731

BTV Huyện đoàn Hà Trung thực hiện chương trình giám sát năm 2021.

Đăng lúc: 16:00:00 13/10/2021 (GMT+7)

 

Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chương trình số 19-CTr-MT ngày 10/12/2020 của ủy ban MTTQ huyện về  Chương trình giám sát và phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể, chính trị - xã hội cấp huyện năm 2021; Kế hoạch số 12 -KH/ĐTN, ngày 10/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về thực hiện chương trình giám sát năm 2021. Từ ngày 28 đến ngày 04/10/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn thành lập Đoàn giám sát để giám sát việc thực hiện hai tiêu chí khó: Kết nạp Đảng viên mới và thành lập doanh nghiệp mới năm 2020, 2021.

Thành phần Đoàn giám sát gồm đại diện Thường trực Huyện đoàn, đại diện các ban, ngành liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện. Đồng chí Vũ Thị Minh Tâm -  Bí thư Huyện đoàn làm Trưởng Đoàn giám sát.

Đối tượng giám sát là Đảng ủy 04 đơn vị: Hà Tân, Hà Giang, Hà Vinh và Yên Dương.

(Giám sát Đảng ủy xã Hà Giang)

(Giám sát Đảng ủy xã Yên Dương)

 

Qua giám sát Đoàn đã tiếp cận hồ sơ của hai nhóm tiêu chí là kết nạp Đảng viên mới và thành lập doanh nghiệp mới. Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, Đảng ủy các xã đã ban hành các Nghị quyết về phương hướng thực hiện nhiệm vụ hàng năm, trong đó nêu rõ chỉ tiêu kết nạp bao nhiêu đảng viên mới trong năm; văn bản giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho từng Chi bộ.

Tổ chức triển khai thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, các cuộc họp hàng tháng; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt các chi bộ, các chi hội đoàn thể và sinh hoạt tổ nhân dân.

 Tuy nhiên trong quá trình tổ chức hoạt động vẫn còn 1 sô tồn tại hạn chế như: Lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên… ít, tình trạng thiếu nguồn phát triển Đảng xuất hiện ở hầu hết các Chi bộ cơ sở. Một số Chi bộ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng; tư tưởng của một bộ phận quần chúng không mặn mà, tha thiết đứng trong tổ chức của Đảng.

       - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hiện nay việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Một số hộ kinh doanh chưa nắm rõ những lợi ích khi thành lập doanh nghiệp, trong khi đó những vấn đề về thủ tục pháp lý, thuế, chi phí duy trì hoạt động của doanh nghiệp… cũng là những rào cản trong quá trình thực hiện.

Kết quả giám sát tại huyện và cơ cở là một căn cứ để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, các ngành liên quan có những đánh giá, nhận xét và báo cáo kiến nghị, tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn việc chỉ thực hiện hai tiêu chí kết nạp Đảng viên mới và thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn huyện./.