Truy cập

Hôm nay:
256
Hôm qua:
463
Tuần này:
256
Tháng này:
10581
Tất cả:
134173

Hà Trung: Tổ chức công bố Quyết định thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với 05 đơn vị sáp nhập địa giới hành chính

Đăng lúc: 00:00:00 13/12/2019 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV) về sắp xếp các đơn vị hành chính  cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thành lập tổ chức Đảng ở các xã, thị trấn sau sáp nhập thảo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị ; Hướng dẫn số 45-HD/TĐTN-TCKT ngày 24/5/2019 của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập mới tổ chức Đoàn cấp xã sau sáp nhập.

Trong 02 ngày 12 và 13/12/2019, BTV Huyện đoàn Hà Trung phối hợp với MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội cấp huyện tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập MTTQ và các đoàn thể CTXH đối với 05 đơn vị sáp nhập địa giới hành chính cấp xã là: Yến Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Yên Dương và Thị trấn Hà Trung.

Tại buổi Lễ BTV Huyện đoàn đã công bố Quyết định thành lập tổ chức Đoàn xã, thị trấn mới, Quyết định chỉ định BCH, BTV, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư đoàn xã, thị trấn sau sáp nhập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Công bố Quyết định thành lập và chỉ định nhân sự tại xã Yến Sơn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Công bố Quyết định thành lập và chỉ định nhân sự tại xã Hoạt Giang

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Công bố Quyết định thành lập và chỉ định nhân sự tại xã Lĩnh Toại


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Công bố Quyết định thành lập và chỉ định nhân sự tại Thị trấn Hà Trung

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Công bố Quyết định thành lập và chỉ định nhân sự tại xã Yên Dương

 

Sáp nhập địa giới hành chính là chủ trương lớn của Đảng nhằm từng bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hi vọng rằng việc sáp nhập, thành lập mới các tổ chức, thay đổi cơ cấu nhân sự sẽ tạo nên một động lực mới để MTTQ, các đoàn thể chúng ta tích cực hoạt động góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của xã, của huyện./.